Kontakt

Ivan Rešetka, pestovateľská pálenica
913 24 Svinná 210
pre objednávky termínu pálenia +421903750999 pre info a upresnenie času príchodu +421 32 6487296
IČO 36 300 888
Povolenie na predmet činnosti bolo vydané dňa 22.05.1997 pod sp.č. 2838/1997/624-610, reg. č. 30/1997 - P Ministerstvom pôdohospodárstva SR - sekciou obchodnej a zahraničnej politiky.